Teori Modul

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mencakup pokok bahasan sebagai berikut :

  1.    Modul dan sifat-sifatnya,
  2.    Modul bebas dan modul noether,
  3.    Modul atas daerah ideal utama dan struktur operator linear.

Rujukan Mata Kuliah

  • Roman Steven. Advance Linear Algebra, Third Edition, Springer. USA. 2007.
  • Jacob Biil. Linear Algebra. W,H Freeman and Company. New York, 1989.
  • Arifin Ahmad, Aljabar Linear. ITB. Bandung 2005
Translate »