Statistika Matematika I

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar yang mencakup pokok bahasan sebagai berikut :

  • Teori Himpunan (Himpunan dan Keanggotaan, Cara Menyatakan Himpunan, Himpunan Semesta dan Himpunan Kosong, Operasi Himpunan, Beberapa Teorema Himpunan),
  • Teknik Membilang (Pengertian dan Notasi Faktorial,  Prinsip Dasar Membilang, Permutasi , Kombinasi,  Koefisien Binom),
  • Konsep Dasar Peluang (Percobaan dan Ruang Sampel, Peristiwa, Peluang Kejadian dan Sifat-Sifatnya, Aksioma Peluang),
  • Peubah Acak dan Sebaran Peluang , Nilai Harapan, Peluang dan Sebaran Bersyarat, Kebebasan Stokastik, Sebaran Peluang Farik, Sebaran Peluang Malar

Rujukan Mata Kuliah

  • Bain, L.J. 1992. Introduction to Probability and Mathematical Statistics. Duxbury Press, California.
  • Bhat, B.R.m 1981. Modern Probability Thery. Wiley Eastern, New Delhi.
  • Hogg, R.V. & A.T. Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics. 4th ed. MacMillan. London
  • Walpole, R & Myers, R, (1995), Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan, Penerbit ITB Bandung, Bandung
Translate »