Teori Peluang

Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini adalah matakuliah dasar yang mencakup pokok bahasan sebagai berikut :

 • Teori Himpunan (Himpunan dan Keanggotaan, Cara Menyatakan Himpunan, Himpunan Semesta dan Himpunan Kosong, Operasi Himpunan, Beberapa Teorema Himpunan),
 • Teknik Membilang (Pengertian dan Notasi Faktorial,  Prinsip Dasar Membilang, Permutasi , Kombinasi,  Koefisien Binom),
 • Konsep Dasar Peluang (Percobaan dan Ruang Sampel, Peristiwa, Peluang Kejadian dan Sifat-Sifatnya, Aksioma Peluang),
 • Peubah Acak dan Sebaran Peluang,
 • Nilai Harapan,
 • Peluang dan Sebaran Bersyarat,
 • Kebebasan Stokastik,
 • Sebaran Peluang Farik,
 • Sebaran Peluang Malar

Rujukan Mata Kuliah

 • Bain, L.J. 1992. Introduction to Probability and Mathematical Statistics. Duxbury Press, California.
 • Bhat, B.R.m 1981. Modern Probability Thery. Wiley Eastern, New Delhi.
 • Hogg, R.V. & A.T. Craig. 1978. Introduction to Mathematical Statistics. 4th ed. MacMillan. London
 • Walpole, R & Myers, R, (1995), Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan, Penerbit ITB Bandung, Bandung
Translate »